← Back to Gundam
Bandai Hobby BB#172 Gouken Gundam Kirahagane Gokusai Version

Bandai Hobby BB#172 Gouken Gundam Kirahagane Gokusai Version

New, 1 In stock
$24.99